Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

Název společnosti: Pegas 2000 s.r.o.
Ulice a číslo popisné: Švábky 52/2
Město a PSČ: Praha 8, 180 00
IČ: 25617257
DIČ: CZ25617257

Odpovědná osoba a kontakt

Petr Šlapal, tel.:  242 413 083

Pracovní doba

Pondělí

9.oo – 12.00 / 13.00 – 18.oo

Úterý

9.oo – 12.00 / 13.00 – 16.oo

Středa

9.oo – 12.00 / 13.00 – 18.oo

Čtvrtek

9.oo – 12.00 / 13.00 – 16.oo

Pátek

9.oo – 12.00 / 13.00 – 16.oo

1) O registraci

„Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Pegas200 a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy „vase firma“, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.“

Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:“pegas@pegas2000.cz“, nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem.

  1. na zakoupené zboží poskytujeme záruku 2 roky ode dne prodeje. Záruka se nevztahuje na závady způsobené přirozeným opotřebením nebo poškozením během provozu a nevhodným uskladněním. Při uplatňování nároku na záruční opravu je nutné předložit doklad o zakoupení výrobku.
  2. na výrobky Pegas Kitesports poskytujeme veškerý servis a zajišťujeme opravy po dobu minimálně 5 let od ukončení produkce daného typu výrobku.
  3. V případě zasílání na dobírku je standardní termín dodání 5 pracovních dní od data objednání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, budeme Vás kontaktovat a domluvíme termín dodání podle aktuálních možností. Zboží můžete objednat E-mailem na adrese obchod@pegas2000.cz nebo telefonicky na čísle 2424 130 83.
  4. Vrácení zboží – v případě, že Vámi objednané zboží nevyhovuje Vašim představám, máte možnost zboží bez uvedení důvodu vrátit zpět. Podmínkou pro vrácení peněz je:
  • Zákazník musí odeslat zásilku doporučeným balíkem (ne dobírkou) nejpozději do 5 – ti dnů od obdržení zásilky a zároveň nás o výměně informovat E-mailem na adrese obchod@pegas2000.cz nebo telefonicky na čísle 2424 130 83.
  • Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zasláno zpět na adresu dodavatele v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží v našem internetovém obchodě.
  • Je-li námi zkontrolované zboží v pořádku, ihned Vám složenkou vrátíme peníze.
  • Vráceny budou pouze peníze za Vámi objednané zboží, nikoliv poštovné.

Reklamace a výměna zboží – množstevní vady je nutno uplatnit ihned při převzetí zboží. Jakostní vady je třeba uplatnit bez odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční lhůty. Při výskytu jakostní vady má kupující nárok na opravu nebo výměnu vadného zboží nebo na slevu z ceny. Výměna vadného zboží za bezvadné bude prodávajícím provedena max. do 3 týdnů od převzetí reklamovaného výrobku prodávajícím (podmínkou je navrácení zboží v neporušeném stavu a v nepoškozeném původním obalu). Reklamace je nutno uplatnit e-mailem (obchod@pegas2000.cz) nebo telefonicky na čísle 2424 130 83.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš Pegas

Obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2011 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.